Чинне законодавство :: piket.helsinki.org.ua
“Cвобода мирних зібрань як і свобода вираження поглядів є фундаментальним правом у демократичному суспільстві та … однією з підвалин такого суспільства”
Європейський Суд з прав людини

Законодавство України

Станом на сьогодні законодавство України не передбачає окремого спеціалізованого нормативного акту, який би регулював сферу свободу мирних зібрань.

Норми, які стосуються даної сфери містяться у ряді законів та підзаконних актах.

Основоположне право громадян на мирні зібрання закріплено Конституцією України, а саме Статтею 39.

Стаття 39. Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.

{Офіційне тлумачення положення частини першої статті 39 див. в Рішенні Конституційного Суду № 4-рп/2001 від 19.04.2001}

Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку - з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей.

Натомість існує ряд статей адміністративного та кримінального права, які передбачають порядок обмеження права на свободу мирних зібрань.

Поряд процесуального розгляду судових справ щодо обмеження права на мирні зібрання та відповідальність за порушення організації та проведення мирних зібрань встановлюються статтями 182-183 Кодексу адміністративного судочинства та статтями 185-1, 185-2, п.1ст.262,  Кодексу про Адміністративні правопорушення.

Якщо мирне зібрання втрачає «мирний» характер учасники такого заходу можуть нести кримінальну відповідальність, яка передбачена статтями 293-295 Кримінального кодексу України.

Також особливості порядку проведення мирних зібрань передбачені у Законах України «Про свободу совісті та релігійні організації» (ст. 21), «Про місцеве самоврядування» (п.3 ст.38 у частині делегованих повноважень), Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» (ст. 19).

Варто зазначити, дані нормативно-правові акти потребують внесення позитивних змін та доповнень.

На нашому сайті у розділі «Законопроекти» ви можете ознайомитися із пропонованими нашим Партнерством змінами.


Порекомендувати в інтернеті
Поставити посилання у соцмережі