Mіжнародне законодавство :: piket.helsinki.org.ua
“Cвобода мирних зібрань як і свобода вираження поглядів є фундаментальним правом у демократичному суспільстві та … однією з підвалин такого суспільства”
Європейський Суд з прав людини

Міжнародне законодавство

Дякуємо за наведену нижче інформацію сайту http://www.pravo.org.ua/ 

Загальна декларація прав людини (стаття 20) 

Загальна декларація прав людини є найбільш авторитетним джерелом міжнародних норм щодо прав людини.

Стаття 20 встановлює право на мирні збори.

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (стаття 21) 

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права є міжнародним договором, що закріплює права людини.

Стаття 21 Пакту закріплює право на мирні збори та встановлює випадки, в яких таке право може бути обмежено.

Сіракузькі принципи тлумачень обмежень та відступів

від Міжнародного пакту про громадянські і політичні права  (рос.)

Сіракузькі принципи є актом прийнятим Економічною і соціальною радою ООН.

Акт зокрема визначає, що треба розуміти під термінами “громадський порядок” і “національна безпека”.

Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (стаття 11) 

Європейська конвенція з прав людини – авторитетний міжнародний договір, що закріплює права людини.

Стаття 11 Конвенції також закріплює право на мирні збори та випадки, в яких таке право може бути обмежено.

Керівні принципи ОБСЄ зі свободи мирних зібрань 

Керівні принципи зі свободи мирних зібрань є міжнародним документом розробленим під егідою Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ.

В документі визначені мінімальні норми, які мають бути дотримані країнами-учасницями в процесі регулювання права на свободу мирних зібрань. 

Кодекс адміністративного судочинства (стаття 182) 

Кодекс адміністративного судочинства визначає особливості процесуального порядку розгляду справ про обмеження права громадян на мирні зібрання у суді.

Кодекс України про адміністративні правопорушення (стаття 185-1) 

Кодекс України про адміністративні правопорушення встановлює адміністративну відповідальність за порушення порядку організації і проведення мирних зібрань.

Кримінальний кодекс України (статті 293-295) 

Кримінальний кодекс України встановлює кримінальну відповідальність за діяння, що можуть мати місце у випадку, коли мирне зібрання втрачає свій мирний характер.

Рішення Європейського суду з прав людини

Європейський Суд з прав є судовим органом, що був створений на підставі норм Європейської Конвенції для забезпечення дотримання державами їхніх зобов’язань за Конвенцією.

Українські суди зобов’язані використовувати рішення Європейського Суду з прав людини як джерела права.

Зокрема, слід ознайомитись з позиціями Європейського суду у справах:

 • YOUNG, JAMES AND WEBSTER v. THE UNITED KINGDOM заяви№7601/76 , 7806/77, рішення від13 серпня 1981р.  (англ.)
 • PLATTFORM "ÄRZTE FÜR DAS LEBEN" v. AUSTRIA, заява № 10126/82, рішення від 21 червня 1988 р.  (англ.)
 • FELDEK v. SLOVAKIA, заява № 29032/95, рішення від 12 липня 2001 р. (англ.)
 • STANKOV AND THE UNITED MACEDONIAN ORGANISATION ILINDEN v. BULGARIA, заява № 29221/95, № 29225/95, рішення від 2 жовтня 2001 р.  (англ.)
 • CISSE v. FRANCE заява № 51346/99, рішення від 9 квітня 2002 р.  (англ.)
 • ADALI v. TURKEY заява № 38187/97, рішення від 31 березня 2005 р.  (англ.)
 • OLLINGER v. AUSTRIA заява № 76900/01, рішення від 29 червня 2006 р.  (англ.)
 • OYA ATAMAN v. TURKEY заява № 74552/01, рішення від 5 грудня 2006 р.  (англ.)
 • MKRTCHYAN v. ARMENIA заява № 6562/03, рішення від 11 січня 2007р.  (англ.)
 • BACZKOWSKI AND OTHERS v. POLAND заява № 1543/06, рішення від  3 травня 2007 р.  (англ.)
 • BARANKEVICH v. RUSSIA заява № 10519/03, рішення від 26 липня 2007 р.  (англ.)
 •  MAKHMUDOV v. RUSSIA заява № 35082/04, рішення від 26 липня 2007 р.  (англ.)
 • SERGEY KUZNETSOV v. RUSSIA, заява № 10877/04, рішення від 23 жовтня 2008 р.  (англ.)                                                     

Порекомендувати в інтернеті
Поставити посилання у соцмережі